การแก้ไขลิงค์ ให้เข้าไป“เลือกคู่การแข่งขัน”ที่ต้องการแก้ไข และเลือก
“ความคิดเห็น”  และเข้าไปแก้ไขลิงค์ได้เลย